Back to Top

Lifecoaching

Lifecoaching is het beste te omschrijven als hulp om overzicht te creëren.
Loopt het niet lekker in je leven?
Wil je iets anders, maar je weet niet wat?
Wil je veranderen, maar je weet niet hoe?

Met lifecoaching  help ik je om antwoorden te vinden en deze toe te passen.
Aan de hand van de vragen Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik?
brengen we samen in kaart hoe jij je leven vorm wilt geven.
Je leert omgaan met stress, problematiek en levensvragen.

Meteen bij het maken van een afspraak begint de coaching al, waardoor
je na een paar sessies al verandering ondervindt in je dagelijkse leven. Bij
sommigen is een sessie al voldoende. Gezamenlijk kijken we hoe we invulling
gaan geven aan jouw coaching. Er bestaat ook de mogelijkheid om de sessies
wandelend te doen.

Eerste sessie van een uur kost € 45,-
vervolgafspraken € 32,50
Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op 06-104 21 294