Back to Top

Algemene voorwaarden

 

BETALINGEN

Cursussen:
1A
. De cursist dient het te betalen bedrag voor aanvang van de cursus/workshop te voldoen. In overleg kan het contant, betaling binnen 14 dagen. Gespreide betaling mogelijk na overleg.
Bij afzegging binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop wordt 20 euro kosten in rekening gebracht.
Restitutie van het lesgeld is na aanvang/deelneming van de cursus uitgesloten.

Consult:
1B
. De cliënt dient het te betalen bedrag contant na afloop van het consult* te voldoen. Eventueel betaling achteraf is mogelijk via factuur, betaling binnen 14 dagen.
Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd per telefoon, anders dient het volledige bedrag voldaan te worden.
1C. Prijzen zijn inclusief 21% BTW.

LEVERING

2A. Cursussen/workshops worden aangeboden zoals vermeld op website.
Bij ziekte of overmacht van de leidster wordt de cursus/workshop/consult op een later te bepalen tijdstip ingehaald.
Cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende aanmelding.
2B. Duur van de consult wordt van te voren afgesproken met de cliënt.

AANSPRAKELIJKHEID

3A Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Cliënt dient bij lichamelijke of geestelijke kwetsuren altijd eerst of naast de te volgen behandeling een reguliere arts te raadplegen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS BEHEER

4A. Iedere cursist/cliënt krijg automatisch de nieuwsbrief toegestuurd. Afmelding kan via terra-luna@live.nl of zie onderzijde nieuwsbrief.
5B. De adresgegevens zullen worden gebruikt voor nota-opstelling. Andere persoonlijke gegevens worden enkel door mij ingezien. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden doorgespeeld aan derden, zonder toestemming.

*Onder consult wordt ook verstaan healing,- en hoofdmassagebehandelingen.

Hoorn, 28-1-2020
Helene Noordeloos-Zijtsel
Terra Luna Praktijk voor Bewustwording
KvK ingeschreven onder nummer 37130486
Logo Klachtenportaal Zorg